Otwarta kandydatura

[Wstęp]

Krok pierwszy

Twoje dane


Duits
Engels
Frans
Nederlands
Pools
Krok drugi

Żeby zakończyć proces kandydowania podaj ostatnie dane

Krok trzeci

Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przechowywanie moich danych dodatkowo po terminie 4 tygodni zawartych w kodeksie aplikowania, przez okres 1 roku w bazie danych SEP Peeters.

Twoje dane przechowujemy z najwyższą troską i zaufaniem. Używamy ich wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji i selekcji. Nie udostępniamy żadnych informacji osobom trzecim, chyba że zostaniemy do tego zobowiązani na mocy prawa.

© 2019 - SEP Peeters Uitzendbureau
Created by